4 mei herdenking bij het kruis op de berg

Op donderdagmorgen 4 mei staat een korte herdenking gepland bij het kruis op de berg. Op 20 november 1944 werden daar – tussen Rhenen en Veenendaal – zes verzetsmensen gefusilleerd. De fusillade, die in meerdere goed verkochte boeken werd beschreven, wordt jaarlijks in november herdacht, maar ook op 4 mei. Er zijn nog altijd familieleden van de slachtoffers in leven. Betty Bausch-Polak, de weduwe van slachtoffer Philip de Leeuw, werd vorige maand 104.

Lees meer

Uitnodiging herdenking 17 oktober 2022

Op DV 17 oktober herdenken we de fusillade van 20 november 1944. We herdenken de zes omgekomen verzetsmensen en we herdenken twee omgekomen meisjes uit Veenendaal: de negenjarige Marietje van Ravenswaaij en de driejarige Lena Weisz.

Lees meer

Herdenking 4 mei

Op 4 mei vond een korte herdenking plaats bij het kruis op de berg. In het openingswoord werd kort de onlangs overleden wethouder De Rooij herdacht, die hier vorig jaar bloemen legde en toen iets vertelde over zijn joodse achtergrond en in het bijzonder over zijn grootvader in Auschwitz. Zelf had hij via zijn vrouw het evangelie van Jezus Christus leren kennen en omarmen. De bedoeling was geweest dat hij na coronatijd het Ichthus zou bezoeken en zijn familieverhaal zou vertellen.

Burgemeester van der Pas legde een krans namens de gemeente Rhenen. Nabestaande Tonny Groen-Van der Munnik en Niels Pater (leerling van het Ichthus College) brachten een bloemenhulde. In naam van de 103-jarige Betty Bausch-Polak (weduwe van slachtoffer Philip de Leeuw) legde Aline Dijkshoorn bloemen.

Emma Biemond las een gedicht van slachtoffer dominee Bas Ader en Rieneke Morren legde rozen bij elk van de zes namen op de gedenksteen. Na twee minuten stilte werden het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.

Het indrukwekkende slotwoord was van Tonny Groen-Van der Munnik, die haar leven en de kansen, die zij kreeg vergeleek met het leven van haar oom Jan van der Munnik, die te jong gefusilleerd werd om het leven te omarmen.

Dodenherdenking 2021

Vandaag, 4 mei 2021, is een bloemenhulde gebracht door loco-burgemeester Peter de Rooij namens de gemeente Rhenen en Constant van den Heuvel namens het Ichthus College Veenendaal.

Herdenking 2020

Vrijdag 20 november 2020 was het 76 jaar geleden dat de fusillade bij ‘het kruis op de berg‘ plaats vond. Leerlingen van het Ichthus-College te Veenendaal en de Eben-Haëzerschool te Rhenen werken altijd mee aan de jaarlijkse herdenkingsceremonie. In verband met de corona-maatregelen kon er geen herdenking plaatsvinden bij het monument. Met leerlingen van de Eben-Haëzerschool was het wel mogelijk een herdenking te organiseren op hun schoolplein, rond de halfstok gehesen vlag.
Lees meer

Fotoverslag herdenking 2019

Op 20 november 2019 herdachten we op het Ichthus College in Veenendaal en bij het Kruis op de berg in Rhenen de fusillade van 75 jaar geleden, waarbij zes verzetsstrijders vielen voor vrijheid en recht. Ook herdachten we de negenjarige Marietje van Ravenswaaij, die eerder werd doodgeschoten en op 20 november 1944 werd begraven .

Lees meer

Herdenking 4 mei Kruis op de Berg

RHENEN – Oorlogsweduwe Betty Bausch-Polak (100 jaar) wil zaterdagmorgen 4 mei
aanwezig zijn bij de bloemenhulde, die burgemeester Hans van der Pas van Rhenen
zal brengen bij het kruis op de berg (Veenendaalsestraatweg). Lees meer

Veenendaals slachtoffertje herdacht bij het Kruis op de berg

Tijdens de jaarlijkse herdenking bij het kruis op de berg wordt ook het Veense oorlogsslachtoffer Marietje van Ravenswaaij herdacht. Het meisje werd doodgeschoten door een Duitse soldaat en begraven op de middag dat de zes verzetsmannen op de berg werden gefusilleerd. Nabestaanden en leerlingen leggen bloemen. Na twee jaar afwezigheid hoopt de 99-jarige Betty Bausch-Polak, weduwe van slachtoffer Philip de Leeuw, er weer bij te zijn.

Lees meer