Herdenking 4 mei

Op 4 mei vond een korte herdenking plaats bij het kruis op de berg. In het openingswoord werd kort de onlangs overleden wethouder De Rooij herdacht, die hier vorig jaar bloemen legde en toen iets vertelde over zijn joodse achtergrond en in het bijzonder over zijn grootvader in Auschwitz. Zelf had hij via zijn vrouw het evangelie van Jezus Christus leren kennen en omarmen. De bedoeling was geweest dat hij na coronatijd het Ichthus zou bezoeken en zijn familieverhaal zou vertellen.

Burgemeester van der Pas legde een krans namens de gemeente Rhenen. Nabestaande Tonny Groen-Van der Munnik en Niels Pater (leerling van het Ichthus College) brachten een bloemenhulde. In naam van de 103-jarige Betty Bausch-Polak (weduwe van slachtoffer Philip de Leeuw) legde Aline Dijkshoorn bloemen.

Emma Biemond las een gedicht van slachtoffer dominee Bas Ader en Rieneke Morren legde rozen bij elk van de zes namen op de gedenksteen. Na twee minuten stilte werden het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.

Het indrukwekkende slotwoord was van Tonny Groen-Van der Munnik, die haar leven en de kansen, die zij kreeg vergeleek met het leven van haar oom Jan van der Munnik, die te jong gefusilleerd werd om het leven te omarmen.