Jan van der Munnik

Jan van der MunnikDe wieg van Jan Johannes van der Munnik stond in Den Haag. Hij werd daar op 22 oktober 1924 geboren als zoon van Jacob Cornelis en Teuntje van der Munnik-Van Leeuwen. Vader Jaap van der Munnik werkte als wisselsmid bij de Haagsche Tram Maatschappij.

Jan was de vierde van vijf zonen, ook telde het gezin drie dochters. In kinderrijke gezin ging iedereen redelijk zijn eigen gang. Zo voetbalden de broers allemaal bij verschillende clubs. Jan speelde in de voorhoede van de inmiddels opgeheven club B.A.S. (Blijf Altijd Sportief). Als kind bezocht hij de openbare lagere school, gebaseerd op de basis Montessori. Na de lagere school volgden de Ambachtsschool en de Avondtekenschool.

Toen Jan 15 jaar was, vielen de Nazi’s Nederland binnen. Hij was te jong om te vechten en bezocht in de oorlogsjaren de Zeevaartschool, die in de volksmond werd aangeduid als de Machinistenschool. Toen de school de poorten moest sluiten, maakte Jan een – voor zijn omgeving nogal onbegrijpelijk – overstap. Hij verhuisde naar Amersfoort, omdat hij zich had aangemeld voor de Landwacht. Deze bewapende hulpjes van de Duitsers, stonden erg slecht bekend. In werkelijkheid bleek Jan werkzaam te zijn voor het verzet.

Vanuit Amersfoort deed Jan erg veel werk voor Gerrit van den Born, die hem van opdrachten voorzag. Zijn uniform bleek een goede dekmantel om zich overal te kunnen ophouden met illegaal materiaal. Ook bleek hij zeer behulpzaam in het overnemen van gevaarlijk werk. Tijdens het uitvoeren van een opdracht in Veenendaal regenende het zo erg dat hij een nacht overbleef bij een oom en tante aldaar. Een evacuee met verkeerde bedoelingen daar begreep wie Jan werkelijk was en verraadde hem. Op vrijdag 17 november werd Jan van der Munnik opgepakt en afgevoerd naar Utrecht.

De SD martelde hem dusdanig dat hij enkele namen noemde. Deze mensen werden weliswaar opgepakt, maar zouden de oorlog overleven. De minderjarige Jan niet.

Op 20 november 1944 stond Van der Munnik met vijf anderen aan de rand van Rhenen en Veenendaal voor het vuurpeloton. Op de leeftijd van nauwelijks 20 jaar gaf hij zijn leven voor vrijheid en recht.

Jan van der Munnik ligt herbegraven op Oud Eik en Duinen in Den Haag (Vak 1 nummer 5023, 1e klasse)

Klik hier om een gedicht te lezen over Jan, dat voorgedragen werd tijdens de herdenking van 20 november 2014.