Philip de Leeuw

Philip de Leeuw

In Den Haag werd op 25 mei 1914 Philip de Leeuw geboren als zoon van de koopman Joseph de Leeuw (5 februari 1887) en Hendrika de Leeuw-Appel (20 maart 1888), die beiden zouden omkomen in Auschwitz op 6 maart 1944.

Het liberaal Joods gezin zou uiteindelijk bestaan uit dochter Suus en broer Andries, die beide de Shoah zouden overleven. De jonge Flip bleek een rustige jongen met een grote liefde voor de natuur en dieren. Als adolescent bezocht hij de O.H.S. (de Eerste Openbare Handelsschool), waar men in vijf jaar een diploma op HBS-niveau haalde. Direct na deze middelbare school vervulde Philip de dienstplicht. Volgens zijn zus was hij toen nog 16 jaar.

Bij het “Kader Landstorm” deed hij een korte officiersopleiding. Flip werd bij de landstorm maar al te graag “trommelslager”, omdat hij dan de marsen zonder bepakking kon lopen. Al trommelend liep hij zo enige keren de Vierdaagse uit.

Na zijn diensttijd ging hij naar de Universiteit van Amsterdam om Economie te studeren. Hij raakte daar ondermeer bevriend met de muzikale Otto Sluizer, die zou omkomen in Bergen-Belsen. Philip verdiepte zich in Hitlers “Mein Kampf” zodat hij begreep dat de gevaren op termijn zouden zijn.

Flip was in de hoogste klassen van de Handelsschool lid geworden van de zionistische Joodse Jeugdfederatie, waar hij zijn toekomstige vrouw zou ontmoeten. Hoewel vijf jaar jonger, was de bruisende Betty Polak absoluut zijn evenknie. Samen liepen zij warm voor de gedachte om te gaan pionieren in Palestina. Zodoende ging zij een landbouwopleiding volgen en gaf Philip – na zijn kandidaatsexamen – zijn universitaire studie op om zich te verdiepen in landbouweconomie.

De voorbereidingen moesten echter op een lager pitje gezet worden toen Nederland het leger mobiliseerde en Philip als reserve-luitenant moest opkomen. Aan de oostgrens werd Philip commandant van een grensdetachement en om dichtbij elkaar te kunnen zijn, besloten Flip en Betty te trouwen. Rabbijn Coppenhagen trouwde het stel in de Neie Sjoel te Amsterdam.

Na de capitulatie van het Nederlandse leger besloot het jonge echtpaar dat voorbeeld niet te volgen en naar Engeland te komen. Zij werkten als tuinknecht en verpleegster bij het Apeldoornse Bos, een Joodse verpleeginstelling voor psychiatrische patiënten. Vlak voor de ontruiming door de Nazi’s konden zij ontkomen. Uiteindelijk kwamen zij in Bilthoven terecht, waarbij Philip administrateur werd bij “De Werkplaats” van onderwijsvernieuwer Kees Boeke. Ondertussen werd hij ook actief in het gewapend verzet. Als oud-officier leidde hij op de avond van 8 november een sabotagecommando, dat overlopen werd bij de spoorlijn bij Groenekan. Terug in Bilthoven werd hij met Betty opgepakt en naar de SD in Bilthoven gebracht. Ondanks zware folteringen, hield hij zijn mond en redde zo Betty.

Op 20 november 1944 stond De Leeuw met vijf anderen aan de rand van Rhenen en Veenendaal voor het vuurpeloton. Op de leeftijd van 30 jaar gaf hij zijn leven voor vrijheid en recht

Zijn (hertrouwde) weduwe Betty-Bausch schreef in 2004 met haar zus Lies Auerbach-Polak in 2004 “Bewogen Stilte”, dat inmiddels vertaald is in het Engels, Duits en Hebreeuws.

Philip de Leeuw is herbegraven op het Ereveld Loenen (vak E, graf 1284)

 

Klik hier om een gedicht te lezen over Philip, dat voorgedragen werd tijdens de herdenking van 20 november 2014.